במקרים חריגים בהם חשוב שהילדים יראו שהוריהם מסוגלים לתקשר ולתאם ביניהם עמדות, עלול להתקיים הצורך לשלב את הילדים בהליך הגישור. שילובם של ילדים בהליך גישור מצריך את הסכמתם המלאה של שני ההורים ונוכחות של פסיכולוג ילדים מיומן שיעזור בתהליך.