הסכם המושג בגישור גירושין הינו הסכם חזק בהרבה מהסכם שמושג בדרכים אחרות. ההסכם שהושג בגישור בהסכמת שני הצדדים נהנה מרמת המחויבות הגדולה ביותר של הצדדים אליו. בן או בת זוג שחתם על הסכם גירושין שהושג בגישור התחייב ללא שכפו עליו וללא שהכריחו אותו, לקיים את ההסכם כלשונו. מסיבה זו הסכמי גירושין שהושגו בגישור מופרים לעיתים נדירות בלבד.