הסכמי גירושין שהושגו בגישור מקצועי אינם מופרים. המציאות מאידך כן עלולה להשתנות. כאשר המציאות משתנה ובני הזוג אינם מצליחים למצוא פתרון מתאים. לדוגמא כאשר סכום המזונות נקבע בגובה מסוים מתוך חישוב המבוסס על שכרו של אחד הצדדים, ואותו צד מאבד את עבודתו. או לחילופין כשאחד מבני הזוג רוצה לעבור לגור בעיר מרוחקת מבן הזוג (ההורה) השני. במקרים אלו ואחרים בהם המציאות השתנתה, ניתן להיכנס לחדר הגישור גם לאחר שהושג ונחתם הסכם הגירושין (גם לאחר שנים) ולהגיע להסכמות ספציפיות לנקודות שבמחלוקת.