כחלק מההסכם שמושג בהליך הגישור גירושין ביחד גישור, נעסוק גם בנושא הגט הדתי. בפרק ממוקד בהסכם יוגדרו ההסכמות בין בני הזוג נושא זה. לאחר שיחתם ההסכם ויקבל מעמד של פסק דין בבית המשפט האזרחי, יוכלו בני הזוג לגשת לבית הדין הרבני ולעבור שם את הטקס ההלכתי הדתי.