דמי מזונות - המדריך המלא

דמי מזונות אלו תשלומים המוטלים על אחד מבני הזוג לשם מימון צרכי המחיה של הילדים הקטינים, כאשר בני הזוג מחליטים להיפרד.

ברוב המקרים, אותו הורה שהילדים נמצאים במשמורתו הוא זה אשר יקבל את דמי המזונות. נושא דמי המזונות עבור הילדים, עולה באופן טבעי, בסמוך להליך גישור גירושין, אך לא תמיד.

חשוב לדעת כי ניתן לפתור את סוגיית המזונות במסגרת הליך גישור גירושין, ולהגיע להסכמות בצורה שקולה ובעיקר לעשות כל שניתן לטובת הילד הקטין

הורים אשר החליטו לגור בנפרד, גם אם טרם התגרשו, מחויבים על פי חוק להסדיר את נושא דמי מזונות הילדים. דמי המזונות מיועדים לתשלום הוצאות המחיה השונים של ילדים קטינים עד גיל 18. כאשר אם אחד הילדים הינו מעל גיל 18 והוא משרת בצבא, בשירות לאומי או בשנת שירות הוא יהיה זכאי לקבל מההורה המשלם, דמי מזונות בשיעור מופחת יותר.

מהו הדין הקובע לעניין תשלום מזונות?

בישראל, הדין הקובע לעניין דמי מזונות לקטין הוא הדין האישי בהתאם לשייכות הדתית. באם ההורה הוא יהודי יחול עליו הדין העברי, כאשר על פי הדין העברי חובת המזונות הינה על האב ועל האם תשלום המזונות יוטל אך ורק במצב שבו היכולת הכלכלית של האם מאפשרת זאת ובהתקיים תנאים מסוימים. בדין העברי קיימת הבחנה בין צרכים שהינם חיוניים והכרחיים לקיום הילד כדוגמת: ביגוד, מזון, חינוך, צרכים רפואיים לבין צרכים מדין צדקה שאינם הכרחיים כדוגמת: טיולים, חופשות, שיעורים פרטיים, מתנות, חוגים ובצרכים אלו על ההורים לחלק ביניהם את התשלום בהתאם להכנסותיהם.

על פי לדין העברי, מגיל לידה ועד גיל 6 האב מחויב לתשלום מזונות בכל מקרה, גם אם אין לו יכולת כלכלית. מגיל 6 עד 15 האב צריך לשלם על הצרכים החיוניים וההכרחיים של הילד ובכל הנוגע לצרכים האחרים שני ההורים צריכים לחלוק ביניהם בהתאם ליכולת הכלכלית של האם. מגיל 15 ועד 18 התשלום עבור צרכי הילדים הוא מדין צדקה וההורים משלמים יחדיו לפי היחס של ההכנסות שלהם. מגיל 18 ועד גיל 21 על פי הפסיקה, יכול שהאב יחויב לשלם מזונות עד שהילד מסיים את השירות הצבאי או השירות הלאומי בסכום של 1/3 מסכום המזונות. 

שימו לב, כי במקרה וישנו הורה שהדין האישי לא חל עליו או אינו מחויב לפיו, יחול הדין האזרחי בהתאם לחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) תש"ט – 1959. 

רוצים לשמוע עוד? שיחת ייעוץ והכוונה למעוניינים לעבור גישור - ללא עלות!

כיצד נקבעים דמי מזונות?

על פי פסיקת בית המשפט לענייני משפחה תשלום המינימום שעל האב לשלם עבור צרכי הילד הוא 1,250 ₪ לחודש (בצמוד לממד המחירים לצרכן). לסכום זה יש להוסיף הוצאות חינוך והוצאות מדור (שכר דירה או משכנתא)  – האב צריך לשלם תשלום יחסי מדמי השכירות או דמי המשכנתא כדי לשאת בעלויות.

כאשר בית המשפט מחשב את דמי המזונות שעל ההורה לשלם, הוא משקלל בין היתר את זמני חלוקת המשמורת בין ההורים והכנסותיהם. אם בעבר התשלום היה על האב בלבד, כיום המגמה הולכת ומשתנה ובתי המשפט בוחנים את היכולת הכלכלית של שני ההורים ומנסים לאזן ביניהם, כך שכל אחד יישא בתשלום וזאת למרות הדין העברי המטיל את כל האחריות בתשלום המזונות על האב.

מהם דמי מדור?

דמי מדור אלו התשלומים שעל ההורה לשלם עבור מגורי הילד הקטין. ההורה מחויב לכך כחלק מתשלום הצרכים החיוניים וזה סכום שעל ההורה לשלם בנפרד מתשלום דמי המזונות. על ההורה החובה לספק מגורים באותה רמת מחיה שהיה מורגל אליה טרם הפירוד בין ההורים מבחינת תנאי מחיה, גודל דירה וכדומה. התשלום הינו עבור: חשמל, מים, ועד בית, ארנונה, דמי שכירות תחזוקה ועוד.  

מהו הסכם מזונות?

הורים שהחליטו ולהיפרד ולדור בנפרד, יכולים להגיע להסכמה ביניהם בכל הנוגע לסכום דמי המזונות שישולמו עבור הקטין במסגרת הסכם גירושין. הדרך הטובה ביותר היא לפנות לגישור גירושין שמנוהל על ידי עורכי דין מומחים בתחום דיני המשפחה, אשר יערכו את ההסכם על כל פרטיו, תוך בחינת היכולת הכלכלית של ההורים בהתאם לצרכים של הילד.

כך למשל, יכולים ההורים להחליט לחלק ביניהם את התשלום שווה בשווה ובעצם אין צורך שהאב ישלם לאם את דמי המזונות, אלא כל הורה משלם על מחצית מההוצאות באופן שיוויוני ביותר או שהורה אחד ישלם יותר בתקופה מסוימת שבה יש לו יותר הכנסות מאשר בתקופה אחרת. ההסכם מאפשר להורים לקבל החלטה שעיקרה טובת הילד.

ההסכם בעניין דמי המזונות המגובש בין ההורים צריך לקבל את אישור בית המשפט לענייני משפחה. הסכם להורות משותפת אינו חייב אישור בית המשפט. ההסכם חייב שיהיה לטובת הילד הקטין ואם מתברר כי ההסכם אושר ואינו משרת את טובת הקטין, תעמוד לקטין הזכות לתבוע מזונות את הוריו.

מהי תביעת מזונות ילדים?

תביעת מזונות זהו הליך שבאמצעותו יכול הקטין לדרוש מבית המשפט לקבל את דמי המזונות המגיעים לו. שימו לב, כי בכל הנוגע לדמי מזונות, קיימת סמכות מקבילה לבית המשפט לענייני משפחה ולבית הדין הרבני לדון בנושא זה.

במקרה ובו ההורים לא מצליחים להגיע להסכמה בעניין תשלום דמי המזונות של הקטין ודמי המזונות אינם מספיקים לתשלום כל צרכיו החיוניים יכול הקטין באמצעות אדם בגיר להגיש תביעה לדמי מזונות. התביעה תוגש לרוב לבית המשפט לענייני משפחה אך במקרה ובו קיים תיק גירושין שנפתח כבר בבית הדין הרבני, תהיה לבית הדין הרבני סמכות לדון בדמי המזונות כחלק בלתי נפרד מהליך הגירושין.

מה קורה אם ההורה אינו משלם דמי מזונות?

ההורה חייב לעמוד בתשלום דמי המזונות שנפסקו לו, אך אם אינו עומד בתשלום המזונות הקטין יכול באמצעות אדם בגיר לפתוח נגדו תיק בהוצאה לפועל או להגיש תביעה לקצבת מזונות מהביטוח הלאומי. חשוב לדעת, כי קיים מסלול מזונות בהוצאה לפועל, ובמסגרתו אין חובת ייצוג ע"י עורך דין. להוצאה לפועל הסמכות להטיל על ההורה הגבלות כדי שיבצע את פסק הדין כדוגמת: עיקול שכר עבודה, הגבלות בחשבון הבנק, עיכוב יציאה מהארץ ועוד.

במסלול הגביה השני באמצעות הביטוח הלאומי, מגישים תביעה לקצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי ובמידה וזו מאושרת, ישולם לילד הסכום שנפסק בפסק הדין או בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (לפי הנמוך). ניתן לתבוע קצבה עד שנה אחורה.

סיכום

הליך פירוד בין הורים, הינו קשה ביותר ומשפיע ישירות על המצב הכלכלי. החוק מחייב את האב ברוב המקרים, לשאת בתשלום דמי מזונות עבור ילדיו הקטינים, כאשר קיימת בפני ההורים האפשרות לעגן את כל נושא דמי המזונות בהסכם ובצורה כזו, להגיע להסדר אשר יתחשב במצב הכלכלי של ההורים ובעיקר בטובת הילד. הסכם שנעשה באמצעות גישור גירושין ע"י עורכי דין מומחים בתחום דיני המשפחה, הינו הדרך הטובה ביותר לשמר את האינטרסים החשובים של כל המעורבים בנושא. חשוב לקבל יעוץ משפטי מקצועי כבר בתחילת ההליך, כדי שהילדים הקטינים יקבלו את כל הדרוש להם למחייה נאותה.

רוצים לשמוע עוד? שיחת ייעוץ והכוונה למעוניינים לעבור גישור - ללא עלות!

מאיה שפירא מוסכם עורכת דין מגשרת

נכתב ובפיקוח - מאיה שפירא עורכת דין ומגשרת

מאיה מנהלת מרכז מוסכם לגישור גירושין, המרכז הגדול והמוביל בישראל בפריסה ארצית. מאיה משמשת כמנהלת המקצועית של המרכז ובעלת ניסיון של מעל ל15 שנים בתחום הגירושין.

כתיבת תגובה