תביעת כתובה - כל מה שרציתם לדעת

הכתובה, מקורה בדין הדתי, והיא אינה רק חלק מטקס הנישואין, אלא כתב התחייבות בפני עצמו, אשר יכול לשמש את האישה בעת הגירושין כשטר חוב לתשלום הסכום שהבעל התחייב עליו. חשוב להבין את המשמעות של הכתובה, מתי האישה לא תוכל לתבוע את כתובתה ומתי תהיה זכאית לקבל את שוויה והאם ניתן באמצעים אחרים כדוגמת גישור גירושין, למנוע מהאישה והבעל להגיע למצבי קיצון בעת סיום מערכת החיים הזוגית

מהי כתובה?

בהתאם להלכה היהודית והדין היהודי הנובע ממנה, הכתובה הינה שטר התחייבות של הבעל כלפי האישה, אשר נחתם במעמד טקס הנישואין. הכתובה מציינת באופן מפורט את אשר חב הבעל לאשתו במסגרת חייהם המשותפים ובין היתר על הבעל לציין סכום כספי שיהיה  עליו לשלם לאישתו במידה ובני הזוג ויגיעו לכדי גירושין. כאשר גובה הסכום נקבע בהתאם לרצונו של הבעל  ועיקר המטרה בנקיבת סכום, הוא מעין מהלך שבא למנוע מבני הזוג למהר ולפרק את "החבילה".

הכתובה כוללת כמה חלקים:

  • עיקר כתובה: הסכום שעליו מתחייב שעומד על מינימום של (מאתיים זוזים ) שזה שווה ערך למטבע של היום כ- 2,200 ₪  כאשר במרבית המקרים רושמים סכום גבוה בהרבה הסכום שמציין הבעל בכתובה , הוא הסכום שיתכן ויצטרך לשלם עם סיום הנישואין בעת גירושין או פטירת הבעל. משמע, גם אלמנה זכאית לסכום שנקבע בכתובה.
  • תוספת כתובה: הבעל יכול להוסיף לפי רצונו על סכום המינימום וזה הנוהג המקובל. כאשר הבעל צריך לתת את הדעת לגובה הסכום, שכן דווקא סכום נמוך עשוי להיתבע על ידי האישה לעומת סכום דימיוני שבית הדין, כפי שאוזכר לעיל, עשוי להפחית ואף לפטור את הבעל מתשלומו.ת
  • נדוניה: יש להעריך את שווי הרכוש אותו הביאה האישה עימה למסגרת הנישואין. במצב של גירושין, יכול והבעל יהיה מחויב להשיב לאישה את אותו שווי רכוש, וזאת רק כאשר הבעל קיבל את הרכוש באופן ברור ומפורש במהלך תקופת הנישואין בין בני הזוג.

מעוניינים לשמוע עוד בנושא? שיחת ייעוץ והכוונה - ללא עלות!

מה משמעות הכתובה בהליך גירושין?

הכתובה נחשבת למסמך משפטי לכל דבר ועניין, הבעל חתום עליו ושני עדים מטעמו ולכן כאשר הבעל רושם את הסכום בכתובה שהוא מתחייב כלפי האישה, עליו לשקול היטב את גובה הסכום, שכן, במידה ובני הזוג יחליטו להתגרש, יתכן והבעל יצטרך לשלם לאשתו את אותו סכום שרשם בכתובה והוא לא יוכל להתחמק מכך אלא במקרים מסוימים שנקבעו בדין הדתי.

האם ניתן לתבוע את סכום הכתובה?

באופן עקרוני התשובה היא כן. על פי הדין הדתי, אישה יהודייה שנישאה כדת משה וישראל  רשאית לתבוע את סכום הכתובה, כל עוד לא איבדה את זכאותה לכתובה. בשים לב, כי קיימים מקרים שבהם במסגרת הסכם גירושין, תוותר האישה על כתובתה בתמורה לקבלת גט מאת הבעל ולכן כדאי לעתים לעבור את הליך הגירושין במסגרת של גישור גירושין וכך להסדיר את כל נושא הרכוש, כולל את עניין הכתובה באופן הנכון ביותר.

הסכום שישולם לאישה הוא לכל היותר הסכום שציין הבעל בכתובה והאישה תהיה זכאית לסכום זה, גם אם לבעל אין בפועל את היכולת הכלכלית לשלם. את אותו הסכום. עם זאת, ישנם מקרים בהם הסכום שמציין הבעל בכתובה, הינו גבוה ובלתי סביר, ובית הדין יכול ויורה להפחיתו.

באלו מקרים האישה לא תוכל לתבוע את כתובתה?

על פי הדין הדתי ישנם מספר מצבים שבהם האישה תאבד את הזכות לתבוע את סכום הכתובה והם בין היתר אלה:

אישה מורדת: אישה שלא מוכנה לקיים יחסי אישות עם בעלה, ללא כל עילה מוצדקת לכך.

אישה בוגדת: אישה שבגדה בבעלה עם גבר אחר  כאשר על הבעל להביא הוכחה לכך, בראיות מוצקות כי אכן האישה בגדה בו.

אישה שעזבה את הבית – אישה שהחליטה לעזוב את הבית המשותף לבני הזוג, לא תזכה לכספי הכתובה עם זאת, לא תספיק עזיבת הבית כדי לשלול את דמי הכתובה, אלא בית הדין יבדוק את הסיבות והרקע שהובילו למהלך כזה על ידי האישה.

מקח טעות – אם הבעל מגלה פרטים מסוימים על האישה שהיא הסתירה ממנו לפני הנישואין ובשלן הוא לא יכול לנהל חיי נישואין תקינים, הרי יכול הבעל לטעון כי ישנו "מקח טעות" ולו היה יודע על כך קודם לכן, סביר להניח שלא היה מתחתן עם אותה אישה. כדוגמת מחלת נפש, עקרות וכדו'.

ישנו מקרה מיוחד, שבו האישה נשאלת בבית הדין אם תרצה לתבוע את כתובתה ולפעמים בהיסח הדעת או מחוסר ידיעה היא עונה כן וזה נחשב מבחינת הדין הדתי ל"מחילה", שהאישה מוחלת לבעל על הכתובה ולא תוכל לתבוע אותה בשלב מאוחר יותר. 

רוצים שנחזור אליכם לייעוץ חינמי? השאירו פרטים

באילו מקרים האישה תהיה זכאית לקבל את שווי הכתובה?

הבעל יוזם הגירושין – אם הבעל הוא זה שמבקש להתגרש ואין לו סיבה הלכתית למהלך הזה, הרי האישה תוכל לדרוש כתובתה.

התנהגות הבעל כגורם לעזיבת האישה – אם הבעל מתנהג באלימות באופן שהוא "עובר על דת יהודית" או בכל התנהגות אחרת הגורמת לאישה לעזוב את הבית.

בעיה שיש לגבר – אם מתגלה לאישה שיש לגבר מום או פגם כלשהו שהיה לו קודם הנישואין ולא גילה לה, תוכל האישה בגין זאת לתבוע גירושין ואת כתובתה.

גירושין או גישור גירושין בעניין כתובה – מה עדיף?

חשוב להבין כי הליך גישור גירושין נועד לפתור את הסכסוך בין ביני הזוג בצורה הטובה ביותר עבור שני הצדדים. בניגוד לתביעת גירושין, אין כאן שני עורכי דין שמנהלים מעין "מלחמה", אלא במסגרת גישור גירושין, כל הרעיון הוא ששני הצדדים מגיעים לכדי הבנה שניהול הליך הגירושין, יכול להיעשות במסגרת הסכם, בצורה הוגנת ומתחשבת. 

כך גם בנוגע לכתובה, במידה והנושא עולה, מכל סיבה שהיא, אפשר להחליט איך להתייחס לנושא זה, האם כדאי לאישה לתבוע את הסכום או להגיע לפשרה, הבל מתוך כוונה ורצון טוב לסיים את הקשר עם כמה שפחות נזק לשני הצדדים.

מעוניינים לשמוע עוד בנושא? שיחת ייעוץ והכוונה - ללא עלות!

לסיכום

ברגע החתונה, הכל נראה רומנטי, הרמוני, ובני הזוג בטוחים שהם ישארו יחדיו עד זקנה. המציאות מוכיחה שאין זה כך תמיד ולכן צריך לתת את הדעת לכל פרט גם ביום המיוחד הזה וזאת בעיקר בשלב החתימה על הכתובה. שכן אותו סכום שהבעל בוחר כדי להרשים את אשתו לעתיד, עשוי להיות הסכום שיצטרך לשלם לה באם הנישואין לא יצלחו. דווקא אותם בעלים שרושמים סכום של כמה מאות אלפים יצטרכו לשלם את הסכום הזה בעת גירושין. 

אם האישה תהיה זכאית לתבוע את כתובתה, זה תלוי בהתנהלותה ולכן, לפני שהאישה מחליטה על מהלך כזה משמעותי, כדאי וחשוב לקבל יעוץ משפטי מקצועי ואף לבחון אפשרות של גישור גירושין, כדי להפוך את הליך סיום הנישואין להרבה פחות מורכב וקשה, עד כמה שאפשר.

כתובה היא מסמך נלווה לקידושין, שבו מפורטים חובות הבעל כלפי אשתו, ובעיקר התחייבותו הכספית במקרה שתגורש או תתאלמן. הרעיון של חז"ל לנושא הכתובה הוא שלא יקרה מצב שהבעל מחליט לגרש את האשה קלות, בימינו נהוג להעניק את שטר הכתובה לכלה במעמד החופה.

נשים יכולות לוותר על הכתובה שלהן במעמד טקס הגירושין בלבד. כל עוד אשה היא נשואה אסור לה לקיים מסגרת נישואין ללא כתובה  וקיום מסגרת זוגיות ללא כתובה שקול לזוגיות ללא קשרי נישואין, כך לפי הדת היהודית.

יש רבנים שטוענים כי אין לקבל את  טענת הבעל שלא הבין בעת חתונתו על מה מדובר בשטר הכתובה, אלא חזקה (שאינה ניתנת לסתירה) כי בזמן חתימת הכתובה הוא הבין מה כתוב בה ולכן הוא אחראי לציית לה.

לעומת זאת, ישנם רבנים שטוענים כי כדאי להגביל את סכום הכתובה, כדי שבמידת הצורך יהיה אפשר לממש אותה.

כתיבת תגובה